Tuesday, Aug 4, 2020
HomePosts Tagged "салдо"

Граѓаните сѐ повеќе посегнуваат по минусот на картичките како наједноставен но и еден од најскапите начини на финансирање. Тоа го покажува фактот што минусното салдо на тековните сметки создадено со пречекорување на платата во првата половина од годината достигна рекордни 96,2 милиони евра, сума која

Read More