Monday, Sep 25, 2023
HomePosts Tagged "програмерки"

Во ИТ индустријата се повеќе има квалитетен женски кадар со талент за програмирање и креирање на кодови, апликации и програми. Но, очигледно стереотипите се уште постојат и за оваа професија се мисли дека најчесто е отстапена на мажи со големи очила, несмасни потези и слаби

Read More