Wednesday, Aug 12, 2020
HomePosts Tagged "право"

Светскиот ден на животната средина е креиран од страна на Генералното собрание на Обединетите нации во 1972 година, на првиот ден од Конференцијата на ОН за животна средина, а се прославува започнувајќи од 1974 година во повеќе од 140 земји во светот. Поаѓајќи од значењето на

Read More

Одделението за азил неуморно работи - во изминативе три дена се поднесени шест барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда. Од нив, три барања се од државјани на Сирија и три барања од државјани на Авганистан,како и четири деца кои го

Read More