Tuesday, Mar 31, 2020
HomePosts Tagged "побуди"

За било што и да прават луѓето секогаш е потребна замисла и идеа што ќе ги поттикне во дејствие кон она што треба да се оствари. И токму она што нѐ поттикнува и покренува да дејствуваме е побудата. Причините се секогаш различни, некогаш правиме нешто

Read More