Monday, Jan 27, 2020
HomePosts Tagged "„Monocle“"

Според редовната анкета на британскиот тренди магазин „Монокл“ (Monocle), Токио е најдобар град за живеење, следен е Берлин, Виена, Копенхаген и Минхен, додека на списокот нема ниту еден балкански град. Параметрите што се користени во студијата се однесуваат исклучиво на животниот стандард во градовите и мислењето

Read More