Sunday, May 31, 2020
HomePosts Tagged "Минеко"

Британската компанија Минеко Лимитед, член на Минеко Групата, која претставува еден од најголемите инвеститори во регионот во областа на рударството и енергетиката, и покрај глобалната криза на пазарот на обоени метали и рударскиот сектор, преку рудниците со кои управува оствари одлични деловни резултати во 2015

Read More

Еден од најголемите инвеститори на полето на рударството и енергетиката во Западен Балкан, Минеко Групација, се позиционираше цврсто како успешен реформатор од пропаднати во профитабилни рудници. Меѓународната групација на компании, со нивната инвестиција и развој на рудниците стана регионален лидер во ископување на олово-цинкова руда. Една

Read More