Sunday, Jul 5, 2020
HomePosts Tagged "локалитет"

На археолошкиот локалитет Горна Порта во Охрид, каде што беа пронајдени познатите артефакти, „Златната маска“ и „Златната ракавица“ како и уште 70-ина други златни, сребрени, бронзени, килибарни и други предмети, во овој период од годината се вршат систематски истражувања што треба да завршат на крајот

Read More

Локалитетот „Врбјанска чука“ во Oпштина Кривогаштани е еден од ретките локалитети во Европа кои потекнуваат од неолитот, стар околу 8.000 години. Воедно е и еден од ретките локалотети каде на многу мал простор може да се сретнат многу стопански објекти. Ова го потврдија едномесечните археолошки

Read More

Во тек се заштитните археолошки истражувања на локалитетот „Таламбасица“ кој се наоѓа пет километри североисточно од селото Крушевица, Прилепско, соопшти Министерството за култура. На овој локалитет, како што се наведува, се истражува тумул од периодот на преминот од бронзено во железно време, кој претставува солидно

Read More

На источниот дел од Комплексот на храмот на египетската божица Изида во рамките на римскиот муниципиум Стоби се вршат археолошки истражувања. Во согласност со проектот, финансиран од Министерството за култура, предвидените активности се однесуваат на доистражување на придружните простории на храмот во кои, најверојатно, престојувало

Read More