Thursday, Mar 26, 2020
HomePosts Tagged "излечен"

Шимпанзото Коко е здрав, весел и по 6,5 години ресоцијализација во Холандија спремен да се врати во својот роден град. Она што треба да се направи е да му се изгради ново живеалиште согласно стандардите пропишани од Светската асоцијација за заштита на животните, изјави за

Read More