Sunday, May 31, 2020
HomePosts Tagged "хибернација"

Многу животни зависат од нивните резервни масти како извори за енергија за време на хибернација, за време на миграционите периоди или при други услови кои вклуваат радикални метаболички приспособувања. Едно од најпознатите приспособувања на метаболизмот на мастите се одвива кај кафеавата мечка (гризли) при хибернацијата. Овие

Read More