Tuesday, May 26, 2020
HomePosts Tagged "Државен завод за статистика"

Во вториот квартал забележани се над 6000 слободни работни места, но речиси една третина се наменети за профили кои не носат голема заработка и бараат основни квалификации и вештини, а токму 2.398 се од групата на занимања „работници во услужни дејности и продажба“ кои во просек

Read More

Државниот завод за статистика објави колку бракови се склучени, колку разводи се случиле и колку деца се родиле во второто тримесечје од оваа година. Па според тоа, евидентирани се 5.559 живородени деца, што е за 2,8 отсто помалку од истиот период минатата година. Намалување од 1,6 отсто

Read More

Прометот во индустријата на домашниот пазар во јуни во однос на истиот месец лани бележи опаѓање од 8,7 проценти, а индексот на прометот остварен на странските пазари бележи зголемување од 6,9 проценти покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Прометот во индустријата остварен на домашниот пазар

Read More

Во домовите за ученици во основното и во средното образование и во студентските домови во 2015/2016 година биле сместени вкупно 7.201 ученици-студенти, што е намалување за 2,8 проценти во однос на претходната, 2014/2015 година, објави денеска Државниот завод за статистика. Во домовите за ученици кои посетуваат

Read More

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во април 2016 година изнесува 22.356 денари и бележи раст од 2,8 отсто во однос на април 2015 година, објави денеска Државниот завод за статистика. Зголемувањето е резултат, пред сé, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во

Read More

Според најновите податоците на Државниот завод за статистика просечната месечна исплатена нето плата по вработен за месец ноември изнесувала 21.976 денари, а индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во ноември 2015 година, во однос на ноември 2014 година, изнесува 101.8. Тука се бележи мало

Read More

Државниот завод за статистика спроведе истражување во врска со процентуалното ниво на мажи и жени во високот образование. Во изминатава година, бројот на вработени жени со високо образование се зголемил за приближно 12.000 лица, односно минатата година имало 27.804 високообразовани невработени жени, додека оваа година бројот е

Read More

Државниот завод за статистика објави резултати прометот во трговијата на мало со храна, пијалоци и тутун за месец јули споредено со истиот месец во 2014 година. Прометот забележува номинален раст од 6%, а реален од 5,5%. Во трговијата на мало со непрехранбени продукти, освен гориво, зголемување на

Read More