Sunday, Feb 23, 2020
HomePosts Tagged "Буџет 2016"

Денес министерот за финансии Зоран Ставревски го образложи предлог-буџетот за 2016 година, што го усвои Владата на Република Македонија. Идејата е развојна компонента преку повисокиот износ на капитални инвестиции, како и стабилност на ранливите категории. Станува збор за буџет кој се потпира на двата основни столба

Read More