Thursday, May 28, 2020
HomePosts Tagged "авторски агенции"

За подготовка на авторски договори, договори за дело, договори за хонорарно ангажирање, обезбедување авторизации за објавување дела, трансфер на средства на автори и носители на авторско право во странство и обратно и други услуги од авторска агенција, Македонската радио-телевизија планира да потроши 25 милиони евра

Read More