Wednesday, May 20, 2020
HomePosts Tagged "АВРМ"

Жителите на Стар Дојран ќе може да се запознаат со можностите за вработување и за сите бенефити кои ги нуди Агенцијата за вработување преку проектот „Македонија вработува“ спроведуван од повеќе државни институции. Промоцијата на проектот се одржа во повеќе градови, а денес се сели во

Read More

Две илјади невработени лица ќе имаат можност да посетуваат Обука за општи вештини за познавање странски јазик и компјутерски вештини за Microsоft Office апликациите, интернет и вештини за менаџмент. Оваа Обука ќе ја организира министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување на Република Македонија.

Read More