Friday, Apr 3, 2020
HomeАЈНШТАЈНИЈААрхеологија и ИсторијаСлучајно откриен довод од Римско време во близина на Виничко Кале

Случајно откриен довод од Римско време во близина на Виничко Кале

vinicko kale

Сосема случајно при изведвуање градежни зафати во дворно место во Виница откриен е дел од развиен систем на довод на вода во непосредна близина на Виничко Кале. Водоводната линија според првичните увиди датира од римско време.

– Станува збор за линија од водовод, поврзана со варов малтер и керамички садови таложници кои ја имаат улогата да го намалат притисокот на водата, за дел од римски водовод поврзан со природните извори во непосредна близина, изјави директорот на Музејот „Теракота“ во Виница Јулијана Иванова.

Според неа, случајните ископувања во приватниот двор, отворија простор за нови археолошки истражувања во Виничко.

Остатоците од римско време кога изградбата на водоводите посебно се развила, укажуваат, истакна Иванова, дека на Виничкото кале имало римски населби. Римјаните биле познати како вешти градители.

– Вакви и слични материјали се откриени во истражувањата на Виничко кале. Се работи за материјали од римски период – населба со фурна ќерамика, што значи од римскиот период имаме населба и во самото Кале и во подножјето на Калето. Постои веројатност овој водовод да оди до самата населба, рече директорката.

По извршениот стручен увид од Музејот „Теракота“, за новоископаните археолошки наоди се чека увид и од Управата за заштита на културното наследство, а потоа и инструкции за постапката околу заштитата и истражувањето на овој простор.