Thursday, Mar 22, 2018
HomeАЈНШТАЈНИЈАКосмосПронајдена нова близначка на Земјата каде има услови за живот

Пронајдена нова близначка на Земјата каде има услови за живот

planeta zemja

Астрономите со помош на Кеплер телескопот открива нова населива планета слична по состав на Земјата на која потенцијално има услови за живот. Планетата Кеплер 62Ф има за 40% поголема површина од Земјата со тоа што се наоѓа во Сончев систем со пет помали планети, а нејзината ѕвезда е помала и помлада од нашето Сонце.

Според климатолошките алгоритми научниците од Универзитетот во Калифорнија проценуваат дека има доволно топлина на површината на планетата која би одржала течна вода, клучна за развој на живот. Кеплер 62Ф е одалечена 1200 светлосни години од нашиот Сончев систем.