Wednesday, Mar 21, 2018
HomeДЕНЕШНАЕкономијаПрометот во трговијата на мало зголемен во месец јули

Прометот во трговијата на мало зголемен во месец јули

Државниот завод за статистика објави резултати прометот во трговијата на мало со храна, пијалоци и тутун за месец јули споредено со истиот месец во 2014 година. Прометот забележува номинален раст од 6%, а реален од 5,5%.

Во трговијата на мало со непрехранбени продукти, освен гориво, зголемување на прометот статистиката регистрира номинално зголемување за 9,6%, а реално за 3,7%, а во групата трговија на мало, освен трговија со горива, номинално за 7,9%, а реално за 7,1%.