Monday, Jun 25, 2018
HomeАНТИСТРЕСШтосноПчелите имаат зададени обврски спрема староста!

Пчелите имаат зададени обврски спрема староста!

Секоја пчела има своја обврска во пчеларникот. Тие имаат задачи зададени според нивната возраст.
Пчелата работничка на возраст од 1 до 2 дена го поминува своето време чистијки ја својата келија.

hranat larviНа 3 до 5 дена тие имаат задача да ги хранат постарите ларвите. Од 6 до 11 дена ги хранат помладите ларви.

pcheli gradatНа 12-от ден тие започнуваат да градат, носат храна и да посредуваат се ново што е донесено во пчеларникот се до 17-от ден.
Тие започнуваат да служат ”војска” која го чува пчеларникот од 18-от до 21-от ден. На 22-от ден па се до нивната смрт тие го напуштаа пчеларникот за да собираат полен, нектар, вода, поленизирање цвеќиња итн.