Sunday, Apr 22, 2018
HomeРЕФЛЕКТОРФотографијаНајголемото огледало на светот

Најголемото огледало на светот

Јужно од пустините во Алтиплано, Боливија на надморска височина од 3650 метри лежи огромно пресушено солено езеро наречено Салар Де Ујуни. Ареа од 10000 километри квадратни, кога ќе заврне дожд се нанесума мала водена прекривка над солта која прави целата површина да постане огледало.
mirror

mirror_1

mirror_2