Friday, Apr 27, 2018
HomeАЈНШТАЈНИЈААтласКина им забрани на жените да се мажат со странци

Кина им забрани на жените да се мажат со странци

Svadba kina

Кинескиот суд донесе закон со кој им се забранува на жените во Кина да стапуваат во брак со други државјани. Овој закон е последица на половата нерамнотежа. Долгогодишната политиката на едно дете доведе до состојба соодносот на момчиња наспроти девојчиња да стане 1:3.

Законот има за цел „постигнување на хармонија“. Потребно е да се осигурат доволен број Кинезинки достапни за брак, појаснува еден од судиите на Врховниот суд.

-Бидејќи имаме недостаток од жени во Кина, мора да бидеме сигурни дека Кинезит еимаат што повеќе можност да најдат девојка, објаснуваат законодавците.