Thursday, May 28, 2020
HomeАЈНШТАЈНИЈААтласФото: Откријте го прекрасниот микросвет во Македонија

Фото: Откријте го прекрасниот микросвет во Македонија

naslovna1

Нашата земја е богата со разновиден биодиверзитет, а сето тоа се должи на нејзината географска положба, климатските фактори и геолошкото минато. Нејзиното разнобразие на флора и фауна се карактеризира со голем број на ендемични и реликтни видови. Дел од овој диверзитет ви го претставуваме низ фотографии.
1545187_642510295850225_5041888369028025479_n
10341716_642510362516885_2076053496346118598_n
10364194_626800170754571_7974636180974990443_n
10384370_626797934088128_453247216959341217_n
10393966_642510185850236_7299493687543683182_n
10406395_636753776425877_3350715264441761979_n
10653653_626795704088351_6514646539347016140_n
naslovna
10923298_626800177421237_975452367852096538_n
11050127_626797937421461_5733697161877886955_n
11064639_642510322516889_5702934520554521682_n
11143671_626800174087904_3257647542746122959_n
11149511_626795727421682_2146862408048507546_n
11152330_626795674088354_1740329637049201111_n
11156129_626795680755020_8486971404423932869_n
11165131_626795677421687_2018424608664575711_n
11227638_644091905692064_2857455263632570255_n
11265289_636753806425874_4379018981355498701_n
11265569_636753836425871_6661328861617000502_n
11295732_636753833092538_4758690066324093014_n
11295842_642510272516894_3769560998089463071_n
11350454_642510392516882_6715230741246713184_n
11377161_642510172516904_4749619701562723146_n
11391230_644091922358729_8986195396502813300_n
11401137_644091889025399_947425635698095705_n
11407314_644091899025398_8663270714156353547_n
11426205_644091935692061_4073693595059882028_n
DSC01743
DSC01775
DSC01868
DSC03294

Фото:Стефани О.