Wednesday, Sep 23, 2020
HomeДЕНЕШНАПолитикаДржавата плаќа здравствено осигурување за 19.062 лица повеќе, од што има сиромашни

Државата плаќа здравствено осигурување за 19.062 лица повеќе, од што има сиромашни

fond-za-zdravstveno-i-penzisko

Државата го финансира здравственото осигурување на сиромашни лица, но во 2015 година, таа бројка изнесувала повеќе, отколку што има лица што живеат под прагот на сиромаштија, се вели во публикацијата од „Фиjнeнс тинк“ насловена „Универзално здравствено осигурување на Репупблика Македонија-ефекти од спроведување на проектот Здравствено осигурување за сите“.

Имено, за 2015 година се јавува разлика од 19.062 лица, помеѓу лицата, што здравствено се осигурени како сиромашни и лицата што живеат под прагот на сиромаштија.

„Овие придонеси ги обезбедува буџетот на државата и ги уплатува месечно во име на повеќе од 250.000 лица во буџетот на Фондот за здравство. Пресметките покажуваат дека Фондот за овие лица месечно уплаќа 881 денари, наспроти трошокот, исплатата од ФЗОМ за услуги од 1.492 денари за истите, односно овие лица користат здравствени услуги месечно за 611 денари (41 процент) повеќе отколку што државата обезбедува финансиски средства за нивото здравствено осигурување“, се вели во истражувањето.