Wednesday, Apr 25, 2018
HomeГИГА БАЈТПЦBrеaking News – Facebook ќе ве информира за вонредни вести

Brеaking News – Facebook ќе ве информира за вонредни вести

Facebook работи на нова апликација која на корисниците ќе им доставува вонредни вести врз база на сведоштва од прва рака, поточно од објавените статуси на самите корисници. Facebook станува моќен медиум каде веднаш се објавуваат најновите случување и добро е да се биде информиран за важни настани во општеството. Форматот на вестите ќе биде во кратка форма слично како кај Twitter со што ќе се направи нов обид за рушење на конкурентот.

Извор: telefoni.mk